top of page
Achtergr pattern-01.jpg
Balu-Welbevinden.png
Balu-Buddylogo.png
Balu-Welbevinden2.jpg

De ‘A’  bAlu… “Als een vis in het water ”.

 

 

Eén van onze letters is heel specifiek verbonden met welbevinden. Deze letters staan nooit alleen of op zichzelf en raken de andere drie domeinen. De pijler ‘welbevinden ’ ondersteunt het geheel en zorgt mee voor een positief leer- en leefklimaat dat de voorwaarde is om tot ontwikkeling en zelfontplooiing van ieder kind te komen.   

 

Een positief schoolklimaat is erg belangrijk om pesten te voorkomen en mogelijk aan te pakken. Een schoolbrede aanpak biedt het meeste kans op succes, waarbij iedereen op en rond de school meewerkt aan het welbevinden van de kinderen. Het gaat dan onder andere over het scheppen van een sfeer van gastvrijheid, wederzijds respect en participatie.

 

Al van bij de start van hun schoolcarrière op 2,5 jaar zetten we in op samen-leven en samen-leren. Voor velen van onze kleuters is het dé verandering in deze fase van hun leven om in een klasje met andere kinderen uitgedaagd te worden in diverse activiteiten die het welbevinden en de ontwikkeling bevorderen. Het start met het delen van de autootjes en het bouwen met de blokken, met het samen zingen of elkaar elke dag onthalen in de kring, het creëren van een warme klas. Telkens zetten we meer concrete aspecten van welbevinden in de kijker en benoemen in de talentenarchipel om dit besef bij de kleuters aan te spreken

 

                                         

                                          In onze “Buddywerking”  worden er per klas  groepjes van 2 of 3 leerlingen                                                           gevormd.  Over de klassen heen worden van deze duo’s of trio’s 13 groepen                                                         gevormd met leerlingen van verschillende klassen van het 1ste  tot het 6de                                                         leerjaar. Deze 13 groepen gaan meermaals per schooljaar samenkomen in                                                           thematische en klasdoorbrekende activiteiten geleid door de leerkrachten. 

Eén leerling van het 6de leerjaar is  telkens kapitein van een groep. Bij hen kunnen de andere groepsleden terecht als er problemen optreden. De kapiteins fungeren als groepsverantwoordelijke en als brug met de opperhoofden (leerkrachten verantwoordelijk voor een buddygroep).  De kapiteins zullen ook de rol van bemiddelaar of luisterend oor opnemen bij kleinere meldingen. Deze opperhoofden vormen de connectie met de zorgcoördinator en de directeur. Deze stellen indien nodig een begeleiding op. 

In de voormiddag heeft één van de 12 klassen toegang tot de speel-o-theek om samen met de hele klas te spelen. In de namiddag is het één van de 13 buddygroepen die o.l.v. hun kapitein aan de beurt is om één van de thematische boxen uit te lenen. Samen spelen zet aan tot samen leven en samen leren.  Het zijn momenten om intens in te zetten op welbevinden in een gestructureerd en vaak veilig kader om elkaar als leerlingen van de klas en als buddy’s van de groep te leren kennen.

bottom of page