OVER ONZE SCHOOL

ZORGBELEID

Binnenkort krijg je hier nog meer info omtrent onze zorgvisie in BaLu.

 

Om de ontwikkeling van jullie kinderen maximaal te ondersteunen en een veilige leeromgeving te waarborgen, werkt onze school samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB). Samen met het VCLB proberen we een antwoord te bieden aan moeilijkheden of zorgen die zich aandienen.
Op basis van bezorgdheden van jullie, ouders, of onze leerkrachten kan het VCLB ondersteunend werken.
Het VCLB werkt vraaggestuurd, het kan dus pas helpen als ouders, leerkrachten of kinderen iets vragen. De ondersteuning en begeleiding die het VCLB biedt, is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

 

Bij het VCLB kan je terecht met vragen over het leren en studeren van je kind, maar ook met vragen over gezondheid, welbevinden en studiekeuze.

 

Meer informatie vind je hier of op de website van het VCLB (www.vclblimburg.be)

Op onze school zetten we het welbevinden van ieder kind centraal.

Op onze school willen we kinderen de wereld laten ontdekken.

Op onze school staan we voor degelijk onderwijs met aandacht voor differentiatie.

Wij willen graag een sportieve school zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

© 2020 Basisschool Lutlommel / Alle rechten voorbehouden

Deze website bevat fotomateriaal. Bezwaar tegen publicatie kunt u melden via ons contactformulier.