top of page

OVER ONZE SCHOOL

ZORGBELEID/SAMENWERKING MET CLB

  • In BaLu hanteren we een doordachte visie en aanpak omtrent ons zorgbeleid.      

       Voor meer info mag je ons altijd contacteren, we vertellen er graag wat meer over!

 

  • Om de ontwikkeling van jullie kinderen maximaal te ondersteunen en een veilige leeromgeving te waarborgen, werkt onze school samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB). Samen met het VCLB proberen we een antwoord te bieden aan moeilijkheden of zorgen die zich aandienen. Op basis van bezorgdheden van jullie, ouders, of onze leerkrachten kan het VCLB ondersteunend werken. Het VCLB werkt vraaggestuurd, het kan dus pas helpen als ouders, leerkrachten of kinderen iets vragen. De ondersteuning en begeleiding die het VCLB biedt, is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig. Bij het VCLB kan je terecht met vragen over het leren en studeren van je kind, maar ook met vragen over gezondheid, welbevinden en studiekeuze. Meer informatie vind je hier of op de website van het VCLB (www.vclblimburg.be)

"Een gezonde geest in een gezond lichaam."

"Als een vis in het water."

"Leren in een kuil."

"Uitgedaagd door Zill."

bottom of page