top of page
Achtergr pattern-01.jpg
Balu-Zorg.png
Balu-Zorg2.jpg

De ‘L’ van baLu… “Lerend in een kuil”.  

 

 

Eén van onze letters is heel specifiek verbonden met zorg op onze school. Deze letters staan nooit alleen of op zichzelf en raken de andere drie domeinen. De pijler ‘zorg’ ondersteunt het geheel en zorgt mee voor stabiliteit op niveau van de school, het team, maar bovenal de kinderen. 

 

In die zin vinden wij  het, op  de eerste plaats, erg belangrijk dat de kinderen zich ‘goed’ en ‘betrokken’ voelen op onze school.  Daarnaast willen we al vanaf 2,5 jaar de ontwikkelingsstappen van ieder individueel kind monitoren om op die manier aan beeldvorming te doen. We werken hiervoor met het opvolgsysteem en de labanalyses van Bodymap en de ervaringen uit de talentenarchipel.  Dit beeld moet helpen om ELK kind volgens zijn of haar noden onderwijs te bieden. 

 

 

 

Dat is echter niet voldoende.  We willen ook meteen mogelijke hulpvragen onderkennen.  Dat kan maar door een goede samenwerking met het gezin waar de kinderen opgroeien en een goede communicatie tussen de kleuterschool en de lagere school, tussen de opeenvolgende leerjaren en bij de overgang naar het secundair onderwijs. Ook alle andere partners (CLB, therapeuten, …) die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind zijn belangrijk binnen de samenwerking om het kind zo optimaal mogelijk te helpen in zijn algemene ontwikkeling,  worden als partner gehoord.

 

Gedeelde expertise zorgt ervoor dat er met een ruim perspectief kan gekeken worden naar de noden van ieder kind. Expertise die gevonden wordt in onze werking met Bodymap bij de kleuters en 1stegraad en ons eigen zorgsysteem binnen de lagere school. Een systeem met zorg3 om leerstof over te brengen aan instructieonafhankelijk, instructiegevoelige en instructieafhankelijke leerlingen die binnen een leerjaar (en over de klassen heen) dit unieke aanbod krijgen. Met zorg+ voor leerlingen die vastlopen op onderdelen van de leerstof of achterstanden moeten goedmaken. Met zorgXtra om vanuit alle andere mogelijk zorgvragen tegemoet te komen aan de samenwerking tussen de klasleerkrachten en het zorgteam. Het werk op maat van het kind of in functie van de klas. Daarnaast biedt een klimopwerking de kans om de expertise van één van de leerkrachten te gebruiken om instructieonafhankelijke kinderen uit verschillende klassen uit te dagen in hun zorg tot leren.

 

 

                                                         De klastitularis zorgt voor optimale leerkansen,  dit doen we  vanuit de                                                                  Leerkuil (Learning Pit).  Het is een metafoor om duidelijk te maken hoe                                                                  een leerproces verloopt.  Het leren van nieuwe dingen of het onder de                                                                  knie krijgen van nieuwe leerstof kan vergeleken worden met het                                                                            langzaam in een kuil terechtkomen. 

                                                         Wat voor de één een diepe leerkuil is, is voor de ander misschien maar                                                                  een klein putje in de weg waar makkelijk overheen gestapt kan worden.                                                               Je komt dus alleen in de leerkuil terecht als de uitdaging groot genoeg is.                                                             Zo halen we de leerlingen uit hun comfortzone en vragen we inzet en                                                                   doorzettingsvermogen zodat alle kinderen, onafhankelijk van hun                                                                           leerniveau,  zich goed voelen.  

 

De invulling proberen we zo adequaat mogelijk en rendementvol aan te wenden met aandacht voor ieders autonomie.  Deze invulling is flexibel en ten alle tijde aanpasbaar aan de noden.  Op deze manier hopen we dat de collega’s eigenaarschap ervaren en in hun sterkte staan maar vooral dat dit allemaal ten goede komt aan de leerlingen.

Balu-Bodymap.png
BAalu-leerkuil.jpg
LEREND IN EEN KUIL

ZORG

UITGEDAAGD DOOR ZILL

ZILL

bottom of page