DIFFERENTIATIE

DIFFERENTIATIE

Op onze school proberen we onvoorwaardelijk te geloven in de mogelijkheden van onze leerlingen om zich te ontwikkelen. Vanuit deze visie durven we voor elke leerling hoge verwachtingen voorop te stellen. Tegelijk beseffen we dat die leerambitie realistisch en haalbaar moet zijn, op maat en binnen de mogelijkheden van elke leerling.

Ontwikkeling is een complex gegeven waarbij we rekening houden met factoren zoals de aanleg, de context en de persoonlijkheid van de leerling(en). Het geloof dat: ‘Wat er nog niet is, wel kan komen’ kan daarbij aan de leerling, de leraar en de opvoeder de energie geven die nodig is om elke dag opnieuw samen die ontwikkeling na te streven.

Als leerkracht op Balu proberen we deze 10 ‘geboden’ te hanteren:

  1. We willen onvoorwaardelijk geloven in de ontwikkeling en het leervermogen van elke leerling.

  2. We aanvaarden dat leren en ontwikkelen grillig, veelzijdig en eigen aan elke leerling zijn.

  3. We doen ons uiterste best om te werken aan de dieperliggende ontwikkeling van onze leerlingen en dit in al haar facetten.

  4. We gaan op zoek naar en werken (in de mate van het mogelijke) in de zone van de naaste ontwikkeling, op maat van elke leerling.

  5. We zorgen voor een rijke ondersteuning en interactie.

  6. We maken werk van betekenisvol leren.

  7. We beschouwen ‘leefstof’ als  ‘ leerstof’ en omgekeerd.

  8. We ondersteunen naar beste kunnen de metacognitieve processen bij onze leerlingen.

  9. We dagen onszelf uit om zo effectief mogelijke onderwijsarrangementen op maat van onze leerlingen te maken.

  10. We geloven onvoorwaardelijk in onze eigen professionele ontwikkeling  en willen daar in blijven investeren.

 

Vanuit deze gedachtes hebben we als een school een visie op zorg geschreven.

Op onze school zetten we het welbevinden van ieder kind centraal.

Op onze school willen we kinderen de wereld laten ontdekken.

Op onze school staan we voor degelijk onderwijs met aandacht voor differentiatie.

Wij willen graag een sportieve school zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

© 2020 Basisschool Lutlommel / Alle rechten voorbehouden

Deze website bevat fotomateriaal. Bezwaar tegen publicatie kunt u melden via ons contactformulier.