INFORMATIE VOOR OUDERS

BELANGRIJKE DATA/ JAAROVERZICHT SCHOOLJAAR 2020 - 2021 

-02 sept'20

-15 sept.'20

-17 sept. '20

-30 sept. '20

-05 t/m 09 okt.'20

-02 t/m 8 nov. '20

-11 nov. '20

-02 dec. '20

-21 dec. '20

  t/m 3 jan.'21

-29 jan.'21

-15 febr. '21

  t/m 21 febr. '21

-05 apr. '21

  t/m 18 apr. '21

-11 mei '21

-12 mei '21

-13 mei '21

-14 mei '21

-24 mei '21

-29 juni '21                          

Ouderavond 1e leerjaar

Algemene infoavond kleuters

Algemene infoavond 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar

Facultatieve verlofdag 

Zeeklassen 6e leerjaar

Herfstvakantie

Wapenstilstand (geen school)

Pedagogische studiedag

Kerstvakantie

 

Facultatieve verlofdag

Krokusvakantie

 

Paasvakantie

 

Pedagogische studiedag

Facultatieve verlofdag

Hemelvaart (geen school) 

Brugdag (geen school) 

Pinkstermaandag (geen school) 

Laatste schooldag (woensdag vrij) 

Op onze school zetten we het welbevinden van ieder kind centraal.

Op onze school willen we kinderen de wereld laten ontdekken.

Op onze school staan we voor degelijk onderwijs met aandacht voor differentiatie.

Wij willen graag een sportieve school zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

© 2020 Basisschool Lutlommel / Alle rechten voorbehouden

Deze website bevat fotomateriaal. Bezwaar tegen publicatie kunt u melden via ons contactformulier.