Achtergr pattern-01.jpg

INFORMATIE VOOR OUDERS

BELANGRIJKE DATA/ JAAROVERZICHT SCHOOLJAAR 2020 - 2021 

-02 sept'20

-15 sept.'20

-17 sept. '20

-30 sept. '20

-05 t/m 09 okt.'20

-19 okt. '20

-24 & 25 okt. '20

-02 - 08 nov. '20

-11 nov. '20

-02 dec. '20

-21 dec. - 3 jan.'21

-29 jan.'21

-15 - 21 febr. '21

-05 -18 apr. '21

-11 mei '21

-12 mei '21

-13 mei '21

-14 mei '21

-24 mei '21

-29 juni '21                          

Ouderavond 1e leerjaar

Algemene infoavond kleuters

Algemene infoavond lagere school

Facultatieve verlofdag 

Zeeklassen 6e leerjaar

Schoolfotograaf

Balu-buffet @ home

Herfstvakantie

Wapenstilstand 

Pedagogische studiedag

Kerstvakantie

Facultatieve verlofdag

Krokusvakantie

Paasvakantie

Pedagogische studiedag

Facultatieve verlofdag

Hemelvaart  

Brugdag 

Pinkstermaandag 

Laatste schooldag (woensdag vrij)