INFORMATIE VOOR OUDERS

BELANGRIJKE DATA/ JAAROVERZICHT SCHOOLJAAR 2020 - 2021 

-02 sept'20

-15 sept.'20

-17 sept. '20

-30 sept. '20

-05 t/m 09 okt.'20

-19 okt. '20

-24 & 25 okt. '20

-02 - 08 nov. '20

-11 nov. '20

-02 dec. '20

-21 dec. - 3 jan.'21

-29 jan.'21

-15 - 21 febr. '21

-05 -18 apr. '21

-11 mei '21

-12 mei '21

-13 mei '21

-14 mei '21

-24 mei '21

-29 juni '21                          

Ouderavond 1e leerjaar

Algemene infoavond kleuters

Algemene infoavond lagere school

Facultatieve verlofdag 

Zeeklassen 6e leerjaar

Schoolfotograaf

Balu-buffet @ home

Herfstvakantie

Wapenstilstand 

Pedagogische studiedag

Kerstvakantie

Facultatieve verlofdag

Krokusvakantie

Paasvakantie

Pedagogische studiedag

Facultatieve verlofdag

Hemelvaart  

Brugdag 

Pinkstermaandag 

Laatste schooldag (woensdag vrij) 

Op onze school zetten we het welbevinden van ieder kind centraal.

Op onze school willen we kinderen de wereld laten ontdekken.

Op onze school staan we voor degelijk onderwijs met aandacht voor differentiatie.

Wij willen graag een sportieve school zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

© 2020 Basisschool Lutlommel / Alle rechten voorbehouden

Deze website bevat fotomateriaal. Bezwaar tegen publicatie kunt u melden via ons contactformulier.