top of page
Achtergr pattern-01.jpg
Balu-Bewegen.png
Balu-Bewegen2.jpg

 

De ‘B’ van Balu… “Bewust bewegen".

Eén van onze letters is heel specifiek verbonden met bewegen, sport, gezondheid, kortom…

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze letters staan nooit alleen of op zichzelf en raken de andere drie domeinen. De pijler ‘bewegen’ ondersteunt het geheel en zorgt mee voor een zeer bewuste ontwikkeling van ieder kind op zijn of haar tempo en met de individuele en specifieke noden.  

 

BODYMAP

 

Bodymap is niet zomaar ‘meer bewegen’. Bodymap vertrekt vanuit kennis die eerst moet eigen gemaakt worden. Zo krijg je inzicht dat specifieke bewegingen instaan om bepaalde doelen te bereiken. Het gaat om een doelgerichte aanpak. De leerkrachten hebben dit ‘eigenmaken’ bewerkstelligd door deelname aan de opleidingssessies van Bodymap en toegang tot alle tools die Bodymap biedt om de nodige inzichten te verwerven. De turnleerkracht is expert en wordt in de zorg geconsulteerd om bij te dragen aan monitoring en besluitvorming. 

 

Van bij de start van de kleuterschool is het nu al heel belangrijk dat je de ontwikkelingssituatie van elk kind in beeld kan brengen. Zo start je tijdig om elk kind op te volgen qua noden en zo een efficiënt parcours kan laten afleggen in de kleuterschool.Dit hele traject wordt begeleid door het kindvolgsysteem, wat het ontwikkelingslab is.

 

Bodymap moet in de dagelijkse werking verweven zijn. Het is een visie die doorweven moet zijn in het totale activiteitenaanbod. Zorg, bewegingslessen, speelplaats, klas, enz.

Enkel door intensief aan de slag te gaan met het ontwikkelingslab kan je resultaten verwachten. Deze intensiteit wordt bepaald door de werking van de klassen. We zetten de deuren open tussen de klassen en de zorgleerkracht ondersteunt als derde leerkracht in de twee klassen. Dit geeft de leerkrachten de mogelijkheden tot gerichte observatie, mede dankzij de permanente aanwezigheid van een chromebook met de bodymap-software aanwezig in iedere klas. Daarnaast biedt het kansen om heel specifiek kinderen te begeleiden binnen de motorische domeinen en vanuit de analyse ook een bredere zorg binnen alle andere domeinen van ZILL te bewerkstelligen. 

 

MILE A DAY

 

Het concept van One Mile a Day is eenvoudig. Op regelmatige basis gedurende de week lopen of wandelen kinderen en leerkrachten een mijl (1,6 kilometer) om de lesblokken te onderbreken.

 

De KU Leuven ondervond dat One Mile a Day nog veel meer voordelen biedt. Zo worden de kinderen er gelukkiger van en maken ze minder ruzie met hun leeftijdsgenoten. Ze concentreren zich ook beteren hebben meer oren naar wat ouders en leerkrachten zeggen. Omdat de kinderen die regelmatig hun mijl in groep lopen of wandelen, verbetert ook hun onderlinge band.

 

SPEELPLAATS 

 

Onze speelplaats en onze speelplaatswerking nodigt uit tot bewegen. In verschillende zones op de speelplaats bieden de klimtoestellen een kans om motorisch te ontwikkelen. De klimmuren onder het afdak zijn veilig en voor kinderen een uitdaging om zelf tot bewegen en motorisch experimenteren te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met onze speel-o-theek willen we een gericht aanbod doen voor de kinderen om te bewegen, te spelen of te sporten. Fietsjes, circusmateriaal, balanceertoestellen, enz. worden voorzien om specifieke motorische aspecten aan te spreken. 

 

Het spelen in de buddygroepen met de kapiteins biedt kansen om samen te bewegen, van elkaar te leren, elkaar in bewegen uit te dagen en tegelijk te begeleiden. We geven de kinderen het mandaat, maar ook de omgeving en het materiaal om samen te exploreren. We komen hiermee tegemoet aan de noden op motorisch vlak, maar ook op sociaal vlak worden veel doelstellingen aangesproken. 

Balu-Speelplaats.jpg
Balu-speelplaats2.png
Balu-Bodymap.png
bottom of page