top of page
Achtergr pattern-01.jpg
Balu--Zill.png
ZILL2.jpg
Balu-Zill2.jpg

De ‘U’ van balU… “Uitgedaagd door ZILL ”.

 

Eén van onze letters is heel specifiek verbonden met de onderwijsbehoeften en verwachtingen

van het Katholiek onderwijs  op onze school. Deze letters staan nooit alleen of op zichzelf en raken de andere drie domeinen. De pijler ‘ZILL’ ondersteunt het geheel en zorgt mee voor de tegemoetkoming aan de verscheidenheid aan talenten en mogelijkheden bij leerlingen.  

 

De laatste decennia is onze wereld ongezien hard veranderd. We motiveren onze leerlingen om met een nieuwsgierige bril de wereld te ontdekken. Dit om hen een zo breed mogelijke basis mee te geven om levenslang zin te hebben in het leren. Daarom zetten we in op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die leerlingen nodig hebben om cultureel zelfbewustzijn te ontwikkelen en om deel te nemen  aan de veranderlijke wereld van vandaag en morgen.

Cultureel zelfbewustzijn gaat over het leven in al zijn vormen en over de capaciteit

om daarmee te handelen en erover te reflecteren. Zo komen kinderen tot

diepere inzichten over wie ze zijn en over de culturele diversiteit die hen omringt.

Dit omvat het ontwikkelen van hun oriëntatie op de wereld,het groeien

in een meer en meer gedigitaliseerde mediaomgeving,het genieten van

het muzische dat hun creativiteit aanspreekt, het stimuleren van de

taalontwikkeling door het creëren van betekenisvolle situaties,

het beschikken over handvaten om wiskundige informatie te kunnen interpreteren

en het verkennen van onze christelijke godsdienst door sterk in te zetten op de

identiteitsgroei van leerlingen.

 

De capaciteit om te handelen en te reflecteren scherpen we aan door doelgericht onze activiteiten en werkvormen in de klas te bepalen. 

 

                                               

                                                       De talentenarchipel is een verzameling van eilanden die wordt weergegeven                                                        als een landkaart of schatkaart. Elk eiland heeft een bijzonder betekenis en                                                            verwijst naar een van de negen competenties of ontwikkelingsdomeinen. Op                                                        de eilanden kunnen kinderen hun interesses en talenten ontdekken. Elk van                                                          deze eilanden is onderdeel van een groter geheel. Dat grotere geheel is het                                                          mannetje dat wordt gevormd door al deze eilanden samen.

                                                 

 

 

De archipel is dan ook een mooi middel om:

  • Positief en groeigericht met kinderen te praten over hun passies, interesses en talenten.

  • Breed te kijken naar kinderen en dus ook breed en krachtig te evalueren en rapporteren over hun sterktes.

●     Naast de labanalyse van Bodymap te leggen om er toe te komen dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en de school en leerkrachten er zijn om dit proces te monitoren en waar nodig te begeleiden. 

Deze werking brengt kleuters op termijn dichter bij de overgang naar het leren in het eerste leerjaar en de organisatie zorgt voor overlappingen met de carrouselwerking waardoor de stap naar de lagere school voor de kinderen herkenbaarder en makkelijk wordt. 

In de lagere school start onze dag met ‘dagelijkse kost’ waar automatismen in taal en rekenen dagelijks worden bevraagd om ervoor te zorgen dat ze snel kunnen worden opgeroepen in

taal- of rekenvaardigheden zoals bijvoorbeeld schrijven of vraagstukken. 

Dankzij de wetenschappelijke relevantie van ‘kwartierlezen’ merken we een verschil

in het lezen en begrijpend lezen door eenvoudigweg elke dag een kwartier van de

lestijd te voorzien voor de leerlingen om te lezen in de klas aan de hand van een divers

aanbod boeken en werkvormen. 

 

Leren wordt in de klassen van de onderbouw georganiseerd in een carrouselvorm. In sommige klassen noemen we het ‘naar de kermis gaan’ een leermoment waar de kinderen elke week opnieuw erg naar uitkijken.   Verschillende aspecten van de leergebieden komen hier aan bod. We doen dit spelenderwijs, in kleine groepjes en op niveau van het kind. De werking van carrousel beantwoordt aan  domeinen binnen zowel de persoonsgebonden als cultuurgebonden doelstellingen uit ZILL:  

  • Door gesprekken te voeren met medeleerlingen of met de leerkracht verhoogt  het leerpotentieel van taken en activiteiten.  

  • Interactie met leerkracht en medeleerlingen maakt leren betekenisvoller.  Bovendien blijft de leerstof gemakkelijk hangen als je erover hebt kunnen communiceren met anderen.

Interactie tussen kinderen heeft een invloed op de sociale vaardigheden en zorgt voor ‘ZIN in leren en ZIN in leven.

Kwartierlezen.png
ZILL.jpg
Schermafbeelding 2021-04-16 om 01.05.26.
bottom of page