Demo

CLB

Om de ontwikkeling van jullie kinderen maximaal te ondersteunen en een veilige leeromgeving te waarborgen, werkt onze school samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB). Samen met het VCLB proberen we een antwoord te bieden aan moeilijkheden of zorgen die zich aandienen.
Op basis van bezorgdheden van jullie, ouders, of onze leerkrachten kan het VCLB ondersteunend werken.
Het VCLB werkt vraaggestuurd, het kan dus pas helpen als ouders, leerkrachten of kinderen iets vragen. De ondersteuning en begeleiding die het VCLB biedt, is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

Bij het VCLB kan je terecht met vragen over het leren en studeren van je kind, maar ook met vragen over gezondheid, welbevinden en studiekeuze.

Meer informatie vind je op de website van het VCLB (www.vclblimburg.be)